گاهنامه مشاهیر ایران زمین

درود به هم میهنان نیک اندیش و خردمند،

پس از تولید و پخش گاهنامه جشنهای ملی که بعنوان یک نقشه و راهکار مبارزاتی برای برگزاری جشنهای ملی از طرف جنبش رنسانس ایرانی، فرزندان فردوسی منتشر و پخش گردید، جامعه به آن استقبال شایان توجهی نشان داد و شاهد رشد و برگزاری جشنهای ملی در جای، جای میهنمان، حتی جشنهای فراموش شده بودیم.
این خود نوید بخش راهکار مبارزاتی در راستای نافرمانی های مدنی و مبارزات بدون خشونت میباشد که به باور ما تنها ابزار براندازی این رژیم ضحاک میباشد. همچنین با رشد جشنهای ملی، مشخصا تاریخ و فرهنگ ایران زمین را جامعه بهتر شناخته و آنرا در شیرازه وجودی خود پرورش میدهد و عین حال یک کار فرهنگی برای شناخت اصالت ایرانیان ایران زمین و جهان میباشد.
در ادامه این روند تولیدی راهکارهای مبارزاتی از سوی جنبش رنسانس ایرانی، فرزندان فردوسی، گاهنامه دیگری را منتشر میکنیم که نام آنرا گاهشمار مشاهیر و یا نامداران ایرانی میگذاریم.
در این گاهشمار که براستی و درستی، انتخاب اشخاص و نامداران بسیار دشوار بود، اما در نهایت میبایست انتخابی میداشتیم که این گاهشمار خصوصا تاریخهای اعلام شده، مکمل گاهشمار جشنهای ملی برای برگزاری مناسبتهای ملی باشد. مشخصا در تاریخ ایران زمین نامدار بیشماری وجود و همه آنان جایگاه والایی در تاریخ و فرهنگ ما دارند، اما میبایست انتخابها به گونه ای میببود که از نظر تاریخی جامعه بتواند آنرا به گونه ای شایسته برگزار کنند و در نهایت گاهشمار مشاهیر ایرانی را بصورتی که مشاهده میکنید در اختیار جامعه، در راستای نافرمانی مدنی و مبارزات بدون خشونت قرار میدهیم و امیدواریم که این نقشه راه هم به مانند گاهشمار جشنهای ملی مورد قبول جامعه قرار گیرد.

در گاهشمار مشاهیر بمناسبت سپندارمذگان، ما هر روز از ماه اسفند را به یک بانوی ایران زمین اختصاص دادیم که براستی جایگاه ویژه ای در فرهنگ ایران زمین دارند.
بی شک، شناسه تاریخی و فرهنگی ما ایرانیان راهبری مناسب برای مبارزاتمان میباشد، بنابراین از این گنجینه به نیکی استفاده کنیم.
به گفته جناب دکتر امیر فصیحی نویسنده کتاب انقلاب نوروز که طرح نخستین جشنهای ملی را به جامعه ایران پیش کش کردند، در جامعه ای که شادی در تضاد با سیاست، سیاستمدران آن کشور میباشد، جشن و شادی ما ابزاری قوی و برنده در راستای مبارزاتمان است که این خود یک نافرمانی مدنی بشمار می آيد.
باشد که با برگزاری جشنها و مناسبتهای ملی محور مشترکی در جامعه پدید آورد که همگی بر پایه آن بتوانند میلیونی در سرتاسر ایران حضور پیدا کنند.
جشنهای ملی سنگرهای پدافند از کیان و شناسه ما ایرانیان است.

پاینده ایران
تابنده فرهنگ پرشکوه ایران زمین
رنسانس ایرانی، فرزندان فردوسی

برای دانلود گاهنامه مشاهیر روی نوشتار کلیک کنید.