گاهشمار ایرانی ۲۵۷۷ – ۲۵۷۸

درود به هم میهنان گرامی

نیک اندیشان و خردمندان

جنبش رنسانس ایرانی، فرزندان فرودسی، افتخار این را دارد که نخستین گاهشمار کاملا ایرانی را پس از ۱۴۰۰ سال منتشر کرده و در اختیار شما گرامیان قرار دهد.

امیدواریم که راهگشایی باشد در شناخت هرچه بیشتر شناسه فرهنگی و تاریخیمان در این سرزمین اهورایی و این خاک آریایی.

امیدواریم که زین پس ملت بزرگ ایران در نگهداری تاریخ راستین خویش کوشش کند و دگربار نگذاریم که دشمنان این سرزمین با حربه های گوناگون تاریخمان را از یادمان ببرند.

مشخصا این نخستین گاهشمار ۱۰۰ درصد ایرانی پس از سده ها میباشد و با امکانات محدود ما در جنبش منتشر شده است و میتواند در سالهای آینده از کیفیت بهتری برخوردار باشد.

این آغاز یک انگیزه همگانی میباشد و امیدواریم که تاثیرش را در جامعه به جای بگذارد. نکته پایانی این است که، گاهشمار گریگوری (میلادی) را در این گاهشمار آورده ایم به دلیل ارتباطات جهانی که کشورهای دیگر جهان نیز از آن استفاده میکنند.

که راستی و درستی پیروزمند ترین است

که پندار ما، گفتار ما، کردار ما نیک باد

پاینده ایران

رنسانس ایرانی

برای بدست آوردن گاهشمار ایرانی ۲۵۷۷ و چاپ آن بصورت PDF اینجا کلیک کنید

برای بدست آوردن گاهشمار ایرانی ۲۵۷۷ و چاپ آن بصورت PNG اینجا کلیک کنید

برای بدست آوردن گاهشمار ایرانی ۲۵۷۸ و چاپ آن بصورت PDF اینجا کلیک کنید

برای بدست آوردن گاهشمار ایرانی ۲۵۷۸ و چاپ آن بصورت JPEG اینجا کلیک کنید