بیانیه ها

بیانیه جنبش نوزایی(رنسانس) ایرانی

درود بر یکایک همیاران و هم اندیشان گرامی جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی – فرزندان فردوسی

همانگونه که آگاه میباشید، مدتی است که تنش های بوجود آمده در درون جنبش، اندیشه ها و اهداف و روند حرکت جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است.  این تنش ها سبب آن گشته است که عده ای از اشخاص  از جنبش جدا شده و بنیادی بنام پرشین رنسانس را در امریکا به ثبت رسانده اند و فعالیتهای خود را در آن بنیاد ادامه میدهند.

جنبش پس از تنش ها به سه گروه تقسیم شد:

 گروه اول آنانی بودند که جنبش را فرهنگی- دینی می دیدند و باور دارند که زرتشتی کردن جامعه بخشی از مبارزه آنها می باشد.  ما در جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، این راه را بسیار خطرناک و نوعی خودکشی جنبش می دیدیم و حاظر نبودیم و نمی باشیم که جنبش را تبدیل به مباحث دینی و باوری و اعتقادی مردم کنیم.

گروه دوم آنانی بودند که زیرعنوان بنیاد پرشین رنسانس، کنفرانس اورنج کانتی را برگزار نمودند و بر این باور بوده و می باشند که جنبش فقط درراستای فعالیت های فرهنگی گام بردارد. آنان بدین باورند که مباحث سیاسی واجتماعی از جنبش حذف گردد. ما این راه را نیز نمی پذیریم و فعالیت فرهنگی را شرط لازم اما کافی نمی دانیم.

همیاران و هم اندیشان جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی باورمند بر سه محور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می باشند.

ما با عزمی راسخ به فعالیتهای خود که در آرمان نامه مان درج گردیده ادامه خواهیم داد و همیاران ما در جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی – فرزندان فردوسی، همواره و همگام با یکدیگر در به انجام رساندن یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در راستای نافرمانی های مدنی با برپایی جشنها و یادروزها ادامه خواهیم داد.  ما در این چند هفته، سخت در تلاش ایجاد ساختارهای دوباره و بازسازی و بازنگری جنبش بوده ایم. فعالیت ما بیشتر در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک خواهد بود و شیرو خورشید  نوروزین که از جلد کتاب جناب امیر فصیحی گرفته شده است، نشان (لوگو) جنبش نوزایی (رنسانس )ایرانی – فرزندان فردوسی می باشد.  این نشان در برگه رسمی فیس بوک ما مشخص می باشد.

و اما برخی از باورها و گفتار افراد و یا گروه های جدا شده از جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی– فرزندان فردوسی، متکی بر نکات مندرج در زیر میباشد.

  • بازیابی و ایستایی در فرهنگ ایرانشهری و بازگشتی به گذشته در تاریخ ایران باستان!!!
  • دین و دولت همراه و همزاد یکدیگر میباشند!!!
  • زرتشتیان ایرانی، ایرانیان حقیقی میباشند و بقیه ایرانیان با هر باور دینی دیگری، ایرانیان حقوقی!!!
  • طبقه بندی شهروندان ایرانی به حقیقی و حقوقی بر مبنای پایبندی آنان به دین زرتشت!!!
  • پادشاه آینده ایران باید زرتشتی باشد!!!
  • سپاه پاسداران حکومت جمهوری اسلامی، همانند سپاه هخامنشی میباشد!!!
  • ما جنبش یا انجمنی فرهنگی بیش نمیباشیم و فعالیتهای سیاسی نیز در برنامه ما نخواهد بود!!!
  • ایجاد جایگزینی برای حکومت کنونی از قلمروی مستقیم رنسانس ایرانی بیرون می باشد!!!

نکات بالا، پاره ای از اختلافات میان ما و افراد جدا شده می باشد  و قدر مسلم در پیگرد این اختلافات، مسائل پرشمار دیگری ایجاد گردیده است که در نتیجه این افراد از جنبش نوزایی(رنسانس) ایرانی جدا گشته اند.

ما فرزندان فردوسی در جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی دراین لحظات بسیار حساس تاریخ،  ازهمه عاشقان به سرزمین ایرانزمین درخواست داریم که در راستای پدافند (دفاع) از هویت  ملی و تاریخی  و نجات  ملت بزرگ ایران بر توان ما افزون نمایند. در پایان، ازآنانیکه شاید خواستشان در ابتدا تلاش در همین راستا بوده، خواهشمندیم پذیرای منطق و استدلال گردند و بدانند با انتخابِ روشی سالم، می توان بر مشکلات پیروز گردید.

زندگی تلاش است و امید. پندار ما نیک ، گفتار ما نیک ، کردار ما نیک باد.

ما فرزندان فردوسی در جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی از همه شما همیاران و هم اندیشان دعوت مینمائیم تا با مراجعه به آرمان نامه جنبش ومطالعه آن با اندیشه ها و آرمانهای ما آشنا شوید. هم میهنانی که تمایل به همیاری با جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی – فرزندان فردوسی را دارند، میتوانند در کارگروههای جنبش همکاری نمایند.

با سپاس از توجه و مهر شما هم میهنان و همیاران گرامی.

بتاریخ  دی ماه  سال 2574 ایرانی برابر با دسامبر 2015 میلادی

بیانیه جنبش ا