معرفی نوروز به زبان انگلیسی

معرفی ‫#‏نوروز‬ باستانی و ایرانی به زبان انگلیسی برای جهانیان..!
Tell your friends about” ‪#‎Norooz‬” with this detailed video
Faites savoir à vos amis sur “‪#‎Norouz‬” avec cette vidéo détaillée
رنسانس ایرانی