ایران در سایه صلح سامان داده خواهد شد

ایران در سایه صلح میتواند امنیت ملی و تمامیت ارضی خود را حفظ کند.
کسانی که با صورتک ملی نمایی مدام بر طبل جنگ میکوبند و در نقش آهنگران (بلبل خمینی) ایفای نقش میکنند ((و یا از جنایتکاران و جنایتکاریهای سپاه حمایت))،
همان کسانی که خود را اهل مطالعه و بینش سیاسی میدانند و از هر دو ادعا بی نصیبند،
همانها که در اوج شور حسینی بلند گو بدست می گیرند و خود را سربازان قاسم سلیمانی معرفی میکنند،
اگر مزدور نیستند لطفا کمی خردمند باشند.
ایرانیان در طول تاریخ ملتی صلح طلب و صلح جو بوده اند.
طبیعیست اگر زمانی دشمنی قصد تجاوز به خاک ما را داشته باشد باید رخت جنگ پوشید و از ایران دفاع کرد.
اما طبیعی نیست که از بام تا شام مانند دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اشغالگر اسلامی اذهان ملت را به جنگ هراسی و جنگ طلبی مشغول میکنید.
رفرم سیاسی ایران نیاز به آرامش و امنیت دارد.
جنگ توده های ملت را به سمت حمایت از استبداد حاکم هدایت میکند.
کسانی که توان ارتباط با نهادهای بین المللی را دارند باید افکار عمومی بین الملل و سیاستمداران بیگانه را به صلح جویی دعوت کنند.
باید بگویند رفرم سیاسی ایران بدست ملت ایران و در سایه آرامش و صلح تحقق می پذیرد.
کدام میهن پرست و ملی گرایی را سراغ دارید که برای کشور و سرزمینش خواهان درگیر شدن در جنگ باشد ؟!
دورتادور ایران کشورهای متخاصم آماده بروز ناامنی و جنگ هستند که هر کدام تکه ای از خاک ایران را جدا کنند.
رخداد جنگ زمینه را برای تجزیه ایران فراهم میکند.
پاکستان مناطق سیستان و بلوچستان را میبرد،
عربستان خوزستان را میبرد،
ترکیه آذربایجان را میبرد،
کردستان در همان ابتدا غصب میشود،
واقع بین باشید…!
نیروی نظامی ایران توان مقابله بطور همزمان در تمام این مرزها را ندارد.
این جنگ ، جنگ ایران نیست جنگ میان روسیه و غرب خواهد بود.
عراق و افغانستان و ایران تبدیل به پل پیروزی متفقین خواهد شد.
تمام کشورکهای سنی مسلمان حتی فلسطین و لبنان و مابقی آنها نظیر امارات متحده عربی و پاکستان و ترکیه و حتی همین افغانستان با عربستان هم پیمان خواهند شد،
وعده گرفتن غنایم ایران به کشورهای گرسنه سنی از سوی عربستان آنها را وسوسه و همپیمان خواهد کرد.
چنین جنگی جهان اسلام سنی را در مقابل ایران شیعه رژیم قرار میدهد و ابزاری خواهد بود برای رویارویی دو ابرقدرت شرق و غرب.
اگر واقعا ملی گرا هستید برای صلح کوشش کنید جنگ طلبی شجاعت نیست حماقت است .
پاینده ایران
تابنده فرهنگ پرشکوه ایران زمین
سهیل عطشانی
به این مقاله هم توجه بفرمایید: http://paniranist-party.org/pages-1349.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*