مساجد در آینده به موزه جنایتهای ادیان به بشریت مبدل بشوند

*****طرح و پیشنهاد جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، فرزندان فردوسی*****

بحثهای زیادی درباره اینده مساجد به گوشمان میرسد..!
برخی میگویند بایست خرابشان کرد.
برخی میگویند بایست به آتش کشیده شوند.
برخی میگویند بایست به توالت عمومی تبدیل گردد.
و خلاصه نظرات و مسائل مختلفی را شاهدش هستیم..!
جنبش رنسانس ایرانی طرحی دارد برای آینده مساجد در ایران که امیدواریم بعد از آزادی ایران اجرا شود و از همه شما هم میهنان میخواهیم که اگر به طرح جنبش باور دارید، از الان طرحهای خود را برای مساجد محلتان بر مبنای پیشنهاد جنبش آماده سازید که به زودی قابل اجرا خواهد بود..!
و اما طرح و پیشنهاد جنبش به ملت بزرگ ایرانزمین درباره آینده مساجد:
از اینکه بالاخره این مساجد با پول مردم ساخته شده است و به نوعی سرمایه ملی بشمار میاید، میبایست بهترین بهره برداری را از انها برای جامعه بکار گیریم.
با توجه به مسائل فرهنگی و تاریخی و خلعی که در جامعه بصورت گسترده بچشم میخورد، یکی از بهترین کاربردهایی که میتوان از مساجد برداشت این است که انها را بصورت موزه جنایتهای ادیان به بشریت تبدیل کنیم با تصاویر، داستانهای تاریخی کوتاه، شبهای شعر و تاریخ شناسی و غیره… این عامل و میراثی خواهد شد که برای ایندگان برجایی خواهد ماند و دیگر هیچ دینی نمیتواند اختیار سیاست و فرهنگ و جامعه را بدست بگیرد و به نوعی یک آموزش همگانی برای ارتقاع سطح اگاهی اجتماعی هم بشمار میرود.
مسئله دیگری که میتوان از این مکانها استفاده نمود، اسایشگاه هایی برای مردمی که جا و مکان و سرپناهی ندارند و در انجا میتوان یک سیستم سوسیال اجتماعی پایه گذاری کرد که به این اشخاص پناه و همچنین اموزشهایی برای بازگشت به بازارکار و روند درست اجتماعی داده شود. به نوعی کمک به مستمندان و دردمندان.
در کنار همه اینها میتوان از این اماکن برای نمایشگاه های موقتی هنرمندان استفاده برد که خودش به نوعی سطح اگاهی جامعه و همسانی جامعه با هنر را فراهم می اورد، همچنین میتوان اتلیه هایی در اختیار هنرمندان قرار داد که در انجا به کارهای هنری خود بپردازند.
طرحهای ارائه شده را میتوان همه اش را در یک مسجد که مساحت مناسبی دارد باهم به انجام رساند..!
این موضوع میتواند در قالب انجمنهای محلی که بصورت خودجوش فعال خواهند شد، قرار و به اجرا گذاشته شود. و فعالان و یا بازنشستگانی که تمایل داشته باشند میتوانند در انجا فعالیت کنند و سهم قابل توجهی در پیشبرد ان در جامعه داشته باشند، که البته انجمنها میبایست بصورت رسمی خود را ثبت کنند و احتمالا از حمایتهای دولت آزاد اینده هم بهره خواهند برد.

اگر موافق این پیشنهاد هستید، این متن را به اشتراک بگذارید که صدایش به گوش همگان برسد..!
نظرات و پیشنهادات خود را در زیر همین پست در برگه جنبش رنسانس ایرانی مطرح کنید..!
پاینده ایران ازاد

مسجد ا
2 comments on “مساجد در آینده به موزه جنایتهای ادیان به بشریت مبدل بشوند
  1. پيشنهاد بسيا خوبى است تعداد اي مساجد بسيار زياد و در هر محل ميتوان بنحو احسنت براى برنامه هاى فرهنگى هنرى و اجتماعى استفاده كرد
    ما بايد نشان دهيم كه انديشه نيكو كردار نيك داريم از اينها گذشته فرقى بايد بين ملت ايران با اينها باشد

  2. نسا says:

    به نظر این مغزها هستن که برای همیشه باید شتشو شوند و بدانند که مساجد عامل بدبختی جامعه بشریت است و تبدیل شوند به کتابخانه های کتابهای تاریخی که بخوانند این اسلام چه بلایی سر تمدن اورد و ایندکان بخوانند و بیاموزند که دیگر داخل این دام بنام مذهب نشوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*