شاد باش نوروزی

 

جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، فرزندان فردوسی جشن نوروز، جشن جمشید را به همه شما هم میهنان و همیاران گرامی شاد باش میگوید و امیدواریم که در سال ۲۵۷۵ با یک هم آزوری بر مبنای یک محور مشترک و بر پایه جشنهای ملی و نافرمانی های مدنی بتوانیم کشورمان را از دست ضحاکان روزگار آزاد و در ادامه این راه ایران بزرگ را آباد سازیم..!

نوروز است و شاد روز
نوروز است و بهروز
نوروز است و جان دوباره
نوروز است و نوزایی
فرهنگ والای ایرانشهری را میتوان در چنین مناسباتی در جای جای پهنه ایرانزمین دید و لمس کرد، این همان فرهنگ یگانه ای است که در ایران بزرگ بین ملت ایرانزمین جای دارد و هیچ کسی نمیتواند انرا از بین ببرد، و در اخر این فرهنگ والای ایرانشهریست که پیروز است..!
راه در جهان یکیست و ان راه راستیست..!
شادی در جای جای این عرصه پهناور موج میزند، این شادیها را بایست زنده نگه داشت..!
یک جامعه شاد، زنده و پویا هست،
یک جامعه شاد، سازنده و مهربان است،
یک جامعه شاد، خردگرا و دهشمند است
فرهنگ ایرانشهری، همان زنده فرهنگ ایرانزمین، همان فرهنگ هزاره ما مردم را به خوشبختی خواهد رساند..!
رنسانس ایرانی

(سرنای نوروزی – گروه رستاک)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*