Category: رویدادهای روز

فریب ملی نماهای شیاد را نخورید

حکومت فرقه ای جمهوری اسلامی پس ار ناکامی و سرخوردگی در نزدیک به چهاردهه مبارزه بی امان با هویت ایرانی و کوشش بی ثمر و خشونت محور بر پایه اینترناسیونالیسم دینی ، اکنون موجی بزرگ از ایرانگرایی را در مقابل

Posted in رویدادهای روز

ایران در سایه صلح سامان داده خواهد شد

ایران در سایه صلح میتواند امنیت ملی و تمامیت ارضی خود را حفظ کند. کسانی که با صورتک ملی نمایی مدام بر طبل جنگ میکوبند و در نقش آهنگران (بلبل خمینی) ایفای نقش میکنند ((و یا از جنایتکاران و جنایتکاریهای

Posted in رویدادهای روز

امشاسپندان – ایزدان نامیرا

اهورا و شش امشاسپندان  شش امشاسپندان، اهوراييند  بهين روح نيكی و زيباييند  صفات خداوند يكتا بوند  چو از ويژگی های مزدا بوند  نماد تساوی مرد و زنند  هر آن‌گونه تبعيض را دشمنند  زن و مرد مخلوق داور بوند  در آيين

Posted in رویدادهای روز, فرهنگ ایرانشهری, مقالات

مساجد در آینده به موزه جنایتهای ادیان به بشریت مبدل بشوند

*****طرح و پیشنهاد جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، فرزندان فردوسی***** بحثهای زیادی درباره اینده مساجد به گوشمان میرسد..! برخی میگویند بایست خرابشان کرد. برخی میگویند بایست به آتش کشیده شوند. برخی میگویند بایست به توالت عمومی تبدیل گردد. و خلاصه نظرات

Posted in رویدادهای روز

منافع ملی

از دیدگاه هانس جی مورگنتا، دومفهوم اساسی امنیت ومنافع ملی،نیروی محرکه ی هدایت امور دولت-ملت ها در جهان پرهرج ومرج امروزند.منافع یک شور از همان منظر قدرت در علم سیاست تعریف می شود و در تبیین منافع ملی،هیچ گونه ارزشگزاری

Posted in رویدادهای روز

استقلال

آیا رهایی از استعمار و دستیابی به استقلال غرب ستیزی است؟ چگونه دستان ایدئولوژی های بیگانه را از حریم سرزمینمان کوتاه کنیم؟ دو اصل را همواره بیاد داشته باشیم ، بهترین سلاح استعمار نا آگاهی ملت است وگذشته چراغ راه آینده

Posted in رویدادهای روز

سکولاریسم و لاییسیته چیست ؟

درباره سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون بحثهای متفاوتی وجود دارد. حتی در جهان غرب هم که خودشان پایه گذار این سیستم هستند و از فراز و نشیبهای تاریخی بسیاری عبور کرده تا بتوانند یک نظام عقلانی جهانی را پایه گذاری کنند،

Posted in تاریخ, رویدادهای روز

فرتورهای رسمی جنبش

درود بر هم میهنان و همیاران نیک اندیش و خردمند جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، فرزندان فردوسی. فرتورهای رسمی جنبش برای جشنها و همایشهای شما به اندازه ها و فرمتهای مختلف برای چاپ را در زیر میتوانید بدست بیاورید. پیروز باشید.

Posted in رویدادهای روز

شاد باش نوروزی

  جنبش نوزایی (رنسانس) ایرانی، فرزندان فردوسی جشن نوروز، جشن جمشید را به همه شما هم میهنان و همیاران گرامی شاد باش میگوید و امیدواریم که در سال ۲۵۷۵ با یک هم آزوری بر مبنای یک محور مشترک و بر

Posted in رویدادهای روز

شاد باش نوروز

درود خدمت تمام هموطنان عزيزم نوروز باستانى را خدمت تمام هموطنان عزيز خجسته باد ميگويم . ‫#‏نوروز‬ ‫#‏سال2575‬ ‫#‏پادشاهى‬ ‫#‏ايران‬ ‫#‏بزرگ‬ را خجسته باد ميگويم نوروز را به هموطنان كرد ، لر ، بلوچ ،اذرى ، تركمن ، بختيارى ، عرب زبان ، فارس خجستبه

Posted in رویدادهای روز